Tagastamise ja hüvitamise tingimused on järgnevad:

  • Tarbija võib lepingust taganeda põhjust avaldamata 30 päeva jooksul. Toote tagastamisel (lepingust taganemisel) tagastab Mõtte Vägi OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Mõtte Vägi OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 30 päeva möödumisel alates päevast pärast kauba tarnet Tarbijale.
  • Kaup tuleb tagastada aadressile Pärnu mnt. 388b, Tallinn. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Toote enne 30-päevase tähtaja lõppu. Toote tagastamisest teavitab Tarbja Mõtte Võgi OÜ-d elektronposti aadressil info@pirja.ee või telefonil +372 56357517
  • Mõtte Vägi OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks.
  • Toode tuleb Mõtte Vägi OÜ-le tagastada originaalpakendis ja kasutamata kujul (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud, kasutatud või pakend üle teibitud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.
  • Asja tagastamise kulud tasub Mõtte Vägi OÜ.
  • Tagastatud toote halvenemise korral vastutab Tarbija toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, võib toodet käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
  • Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Mõtte Vägi OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toote tagastamisest.
  • Enne toote vastuvõtmist on Ostjal soovitav toote pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral toodet mitte vastu võtta.
  • Kinkekaartide ja teraapiaseansi soetamiseks ostetud kaardid kehtivad 6 (kuus) kuud. Tähtaja ületanud kinkekaarti tagasi ei osteta. Kinkekaarti rahaks ümber ei vahetata.
Shopping Cart
Scroll to Top